جزئیات

شرح محصول

Next Generation Sequencing Kit

کیت نسل جدید توالی یابی BRCA1 / 2  برای آماده سازی Sequencing liberary استفاده می شود و همچنین تهیه پرایمرهای کارآمد و مؤثر برای تجزیه و تحلیل ژن های BRCA I و BRCA2  توسط هدف قرار دادن کل منطقه ی اکسون و تنظیم کردن منطقه splicing یا جفت شدن جایگزین مجاور توالی BRCA1 / 2 با بهره وری از sequencing با قابلیت بالا و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک، در نظر گرفته شده است. این کیت برای شناسایی جهش در مناطق کدشده و جایگزین ژن های BRCA1 / 2 در افراد دارای ریسک بالای ابتلا به سرطان سینه، تخمدان و یا دیگر سرطان های مرتبط کاربرد دارد.

آخرین مطالب