جزئیات

شرح محصول

کیت تشخیصی Enterovirus/Coxsackievirus A 16/Enterovirus 71

بیماری دست،پا و دهان از بیماری های رایج ویروسی است که معمولا در نوزادان و کودکان زیر 5 سال بروز می کند.نشانه های بیماری دست،پا و دهان شامل تب،زخم های دهان و لک های پوستی است.عوارضی مانند مننژِیت ویروسی،آنسفالیت یا فلج اطفال، افتادن ناخن دست و پا نیز می تواند رخ دهد اما بسیار نادر است.

این کیت می توتند برای تشخیص سریع و دقیق عفونت enterovirus/coxsackievirusA16/enerovirus71 استفاده شود تا به افزایش سطح تشخیص و آگاهی در مرحله ابتلا به بیمار کمک کند تا از انتقال و پیشرفت بیماری جلوگیری شود.