جزئیات

شرح محصول

کیت های تشخیصی فلورسانس جهش ژنی (PCR-Fluorescence Probing)

پزشکی دقیق (Precision Medicine) یک رویکرد مراقبت از بیمار است که به پزشکان اجازه می دهد تا درمان هایی را انتخاب کنند که بیشتر به بیماران کمک می کند تا بر اساس درک ژنتیکی از بیماری خود روش درمانی متناسب را برگزینند. این پزشکی ممکن است به نام پزشکی شخصی  (Personalized Medicine) نیز شناخته شود.

امروزه هنگامی که بیماری سرطان در شما تشخیص داده میشود، معمولا به همان شیوه ای که دیگر افراد مبتلا به نوع سرطان مشابه شما و در مرحله ابتلا به سرطان یکسان قرار دارند درمان می شوند، شما هم همان درمان را دریافت می کنید. با این حال، افراد مختلف ممکن است به طور متفاوتی به درمان پاسخ دهند و تا همین اواخر پزشکان دلیل را نمی دانستند . پس از دهه ها تحقیق، دانشمندان اکنون درک می کنند که تومورهای بیماران دارای تغییرات ژنتیکی هستند که باعث رشد و گسترش سرطان می شوند. آنها همچنین آموخته اند که تغییراتی که در سرطان یک فرد اتفاق می افتد ممکن است در افراد دیگری که همان نوع سرطان را دارند، رخ ندهد و همان تغییرات سرطانی ممکن است در انواع مختلف سرطان یافت شود.

ویژگی ها و مزایا

مزایای کیت های تشخیصی EGFR، KRAS، PIK3CA و BRAF

برای بیمار:

  • این کیت یک روش ساده و سریع برای یافتن جهش است؛
  • تعیین وضعیت جهش انتخاب روش درمان را تسهیل می کند.

برای آزمایشگاه:

  • شناسایی 1% جهش در DNA ژنومی؛
  • عملکرد سریع فقط در 3 ساعت؛
  • ساده سازی روش کار:پروتکل و معرف هابرای آزمایشگاه های مولکولی بهینه شده اند.

آخرین مطالب