جزئیات

شرح محصول

کیت تشخیص DNA فلورسانس (PCR-Fluorescence Probing)

آنتی ژن های لکوستیک انسان پروتئین هایی هستند که به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند سلول های خود را شناسایی کرده و خودی را از غیر خودی تشخیص دهند. هر کس یک ترکیب ارثی از ژنهای HLA دارد که برای بسیاری از آنتی ژن های موجود در سطوح سلول های آنها کد گذاری می شود. وجود یا عدم وجود هر آنتی ژن، یک ترکیب متمایز HLA را برای هر فرد ایجاد می کند. افراد مبتلا به HLA-B27 احتمال ابتلا به بیماری های خود ایمنی را دارند. HLA-B27 همچنین با بیماری التهابی روده و انواع دیگر بیماری های مزمن ارتباط دارد.

کاربرد

·این کیت می تواند به عنوان بخشی از یک مجموعه آزمایشاتی برای کمک به تشخیص و ارزیابی عوارض ناشی از آرتریت مانند درد مفاصل مزمن، سفتی و التهاب مفاصل استفاده شود.

·این کیت می تواند برای کمک به ارزیابی افراد مبتلا به uveitis مکرر که از طریق پیگیری های معمول روند بیماری در آنها قابل تشخیص نیست مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین مطالب