جزئیات

شرح محصول

مايکوپلاسما پنومونيه

کیت تشخیص  DNA فلورسانس (PCR-Fluorescence Probing)

تغییرات پاتولوژیک پنومونی مايکوپلاسما عمدتا interstitial pneumonia است که گاهی همراه با برونکوپنیومونی است که به نام پنومونی اولیه آتتیپی primary atypical pneumonia نامیده می شود. به طور عمده از طریق عفونت droplet ، دوره انکوباسیون 2-3 هفته است، نوجوانان بیشترین میزان ابتلا را نشان می دهند. علائم بالینی خفیف هستند، حتی در مواردی بدون علائم، شامل: سردرد، گلودرد، تب، سرفه و سایر علائم تنفسی به طور کلی، اما گزارش هایی از مرگ نیز وجود دارد. این عفونت می تواند در تمام طول سال رخ دهد، اما بیشتر در پاییز و زمستان دیده میشود.

کاربرد

می توان از این کیت برای تشخیص سریع و دقیق مایکوپلاسما پنومونی برای افزایش آگاهی مراحل اولیه بیماری و جلوگیری از انتقال آن استفاده کرد.

آخرین مطالب