جزئیات

مشخصات

SUPRall – یک محلول فوق العاده برای استخراج و خالص سازی تمامی نمونه ها

کیت استخراج SUPRall به طور مستقل توسط Sansure تولید شده و با تکنولوژی برتر جهانی SuperparaMagnetic-Bead طراحی شده و توسعه یافته است. این الگوریتم روشهای استخراج و خالص سازی DNA و RNA را برای انواع نمونه ها به صورت یکپارچه ارائه می دهد. تکنولوژی Sansure سیستم استخراج اسید نوکلئیک کاملا اتوماتیک و سیستم راه اندازی PCR Natch CS  می تواند یک همکار واقعا کارآمد برای آزمایشگاه ها باشد. این راه حل استخراج بر روی یک یا چند تست خاص نیست، بلکه بر روی آماده سازی نمونه های مختلف برای کاربردهای مختلف مولکولی مانند تشخیص بالینی عفونت، تست ژنتیک، نظارت بر اپیدمی و کنترل، غربالگری سرطان دهانه ی رحم، توسعه دارو و تحقیقات علمی و غیره است.

آخرین مطالب